Quy chế

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đăk Nông, ngày      tháng     năm 2018

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐĂK NÔNG

 

 

CHƯƠNG I

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 Điều 1. Bản Quy chế này áp dụng cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là Thành viên).

Điều 2. Sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông do Sở Công Thương Đắk Nông sở hữu, quản trị và vận hành. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng, phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông là các thương nhân, các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp, được Ban quản trị sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông.

Điều 4. Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông.

 

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 5. Tên miền và địa chỉ truy cập sàn giao dịch TMĐT là: http://daknongtrade.com

Điều 6. Chức năng của Sàn giao dịch thương mại điện tử Đắk Nông (Sàn giao dịch)

1. Hỗ trợ cho thương nhân, tổ chức, cá nhân tiếp cận ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, tìm kiếm thị trường, chào bán, chào mua; tuyển dụng nhân lực và một số hoạt động về phát triển công nghiệp và thương mại;

2. Thông tin về tiềm năng tỉnh Đắk Nông; các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp; cơ hội đầu tư – kinh doanh; hoạt động xúc tiến thương mại các chương trình khuyến mại.

3. Lưu trữ và cung cấp các Văn bản quy phạm pháp luật như: Luật, Pháp lệnh; Nghị định; Thông tư; Quyết định; Chỉ thị… và các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng;

4. Thông tin về thị trường trong và ngoài nước.

Điều 7. Lĩnh vực hoạt động trên Sàn giao dịch:

1. Khởi tạo gian hàng cho các thương nhân, tổ chức;

2. Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật không cấm;

3. Đăng tải các thông tin kinh tế - xã hội nói chung và ngành Công Thương nói riêng; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; Cơ hội đầu tư kinh doanh; Thông tin thị trường; Hoạt động xúc tiến thương mại; Tuyển dụng…

4. Hỗ trợ tính năng Rao vặt với tất cả các thành viên tham gia Sàn giao dịch.

Điều 8. Đăng ký, xác nhận Thành viên

1. Đăng ký Thành viên

Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký thành viên theo mẫu điện tử có sẵn trên Sàn giao dịch sau khi đã đọc và đồng ý cam kết thực hiện theo bản quy chế này;

2. Xác nhận thành viên

Sau tiếp nhận thông tin đăng ký, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Ban quản trị sàn sẽ thẩm định thông tin và kích hoạt cho thành viên. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng dịch vụ và xây dựng, quản lý một gian hàng riêng trên Sàn giao dịch để trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, tiến hành giao dịch kinh doanh, quảng bá doanh nghiệp;

Điều 9. Quy trình giao dịch, cách thức mua hàng trên Sàn giao dịch

1. Khi có nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ trên Sàn giao dịch, khách hàng, thành viên thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm;

- Bước 2: Lựa chọn gian hàng bán (nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ);

- Bước 3: Đặt hàng;

- Bước 4: Vào giỏ hàng và quyết định đặt mua;

- Bước 5: Khách hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email...); phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản…) và mua hàng

- Bước 6: Chủ gian hàng xác nhận thông tin khách hàng;

- Bước 7: Chủ gian hàng và khách hàng thực hiện giao dịch.

Điều 10. Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn giao dịch xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

- Quản lý thông tin của Thành viên: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch, Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, thương nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch đưa vào dữ liệu quản lý.

- Kiểm soát giao dịch của Thành viên: Các giao dịch của Thành viên với Khách hàng sẽ được Sàn giao dịch đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của các Thành viên.

- Kiểm soát thông qua phản hồi của Khách hàng.

- Cơ chế gửi khiếu nại dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về Thành viên (Nhà bán hàng) đến Sàn giao dịch. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Sàn giao dịch sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

Điều 11. Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban quản trị Sàn giao dịch cung cấp cho Người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trên Sàn nếu người tiêu dung có yêu cầu, đảm bảo người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.

1. Ban quản trị Sàn ràng buộc các cá nhân, thương nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc mở gian hàng bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Ban quản lý kiểm duyệt thông tin của cá nhân, thương nhân đăng ký mở gian hàng và kiểm duyệt việc đăng hàng hóa và cung cấp thông tin để người tiêu dùng tiến hành giao dịch. Những nội dung, hàng hóa, dịch vụ nào không phù hợp hoặc chưa phù hợp, thương nhân, tổ chức, cá nhân có gian hàng  không được  phép đăng lên Sàn giao dịch;

2. Thành viên Sàn giao dịch phải công bố trên mục thông tin của mình về cơ chế, quy trình cụ thể để giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến hợp đồng được giao kết trên Sàn;

3. Người tiêu dùng có thể tham khảo các thông tin liên quan đến các thành viên: Số lượng, chất lượng, mẫu mã, giá cả hàng hóa và các thông tin cần thiết khác để tiến hành giao dịch với thành viên. Khách hàng sau khi rà soát những thông tin tại điểm trên được quyền lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận đồng ý mua sản phẩm;

         4. Người tiêu dùng có thể phản ánh ý kiến của mình liên quan đến sản phẩm tại phần “Đánh giá sản phẩm” bên dưới mỗi sản phẩm do thành viên đăng bán. Chủ gian hàng và Ban quản trị có trách nhiệm ghi nhận và phản hồi những ý kiến phản ánh của người tiêu dùng. Trường hợp có khiếu nại, khách hàng có thể trực tiếp thông tin đến doanh nghiệp theo địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký trên Sàn hoặc liên hệ đến Ban quản trị theo địa chỉ, số điện thoại hoặc Email đã có trên trang chủ của Sàn giao dịch TMĐT. Ban quản trị và doanh nghiệp bán hàng sẽ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 12. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch:

1. Ban quản trị Sàn giao dịch cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn giao dịch qua địa chỉ email: sct@daknong.gov.vn. Ban quản trị sàn sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên giao dịch trên sàn không bị gián đoạn;

2. Ban quản trị Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản trị; hoặc phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

 

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị

1. Quyền của Ban Quản trị

a) Ban quản trị Sàn giao dịch có quyền kiểm tra thông tin các thương nhân, tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn, đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm;

b) Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch không chính xác, không đầy đủ, vi phạm Pháp luật, đạo  đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

c) Tạm ngừng hoặc xóa tài khoản thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Sàn trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch. Trong trường hợp này Ban quản trị không nhất thiết phải thông báo cho thành viên vi phạm biết;

d) Tạm ngưng hoặc thu hồi tài khoản thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch liên tục trong 03 (ba) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Thành viên thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch;

đ) Tạm ngưng hoặc thu hồi tài khoản thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu thành viên không đủ năng lực tài chính thực hiện nghĩa vụ khi tham gia giao dịch trên Sàn hoặc có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch.

e) Sàn giao dịch giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên;

f) Ban quản trị sàn có quyền thay đổi quy chế này mà không cần báo trước cho các thành viên biết.

2. Trách nhiệm của Ban Quản trị:

a) Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký kinh doanh (đối với Thương nhân) hoặc nhân thân (đối với cá nhân) tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch;

b) Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch thực hiện quy trình giao kết hợp đồng;

c) Lưu giữ thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân ngay từ ngày thương nhân hoặc cá nhân đăng ký tham gia Sàn giao dịch và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

d) Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

đ) Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin, đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch;

e) Chịu trách nhiệm xây dựng sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, đảm bảo kết nối liên tục, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch trong điều kiện và phạm vi cho phép;

f) Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch;

g) Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch;

h) Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn giao dịch. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì Sàn giao dịch không phải chịu trách nhiệm liên đới;

i) Ban quản trị Sàn giao dịch có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên thực hiện quá trình mua bán qua Sàn giao dịch đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ thành viên:

1. Quyền của thành viên :

a) Được miễn phí thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch, nhưng không tính đến các khoản phí như: phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Sàn giao dịch;

b) Tạo một gian hàng riêng để thông tin về hàng hoá, dịch vụ và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá;

c) Được cấp một User (tên đăng nhập) và Password (mật khẩu) như đã đăng ký để sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch;

d) Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch;

đ) Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên;

e) Đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại hoặc Email đến Sàn giao dịch.

2. Nghĩa vụ của thành viên:

a) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Sàn giao dịch;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên Website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này;

c) Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;

d) Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

đ) Thông báo kịp thời cho Ban quản trị Sàn giao dịch về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để Ban quản trị Sàn có biện pháp xử lý kịp thời;

e) Cung cấp, đăng tải, và thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin lên Gian hàng, đặc biệt là thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm - dịch vụ.

  f) Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

g) Không được có hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch;

h) Tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu. Ban Quản trị Sàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin gây ra;

i) Thành viên đã đăng ký khởi tạo gian hàng phải đảm bảo cập nhật thông tin về sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ của mình ít nhất 1 tháng 1 lần trên gian hàng quản lý của thành viên đã đăng ký.

Điều 15. Điều khoản áp dụng

1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật

2. Quy chế của Sàn giao dịch chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên Website Sàn giao dịch.

3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn giao dịch thì Ban quản trị sẽ thông báo trên Sàn giao dịch trước 05 (năm) ngày. Sau 05 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

4. Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT Đắk Nông là:

          Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: Sàn giao dịch thương mại điện tử Tỉnh Đắk Nông

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Đơn vị chịu trách nhiệm chính:Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân , thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại: 0261 2216 943 - fax: 0261 3544 325

Email: banbientap.sct@daknong.gov.vn 

Quảng cáo