Philippines là một nước công nghiệp mới và cũng là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á. Mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Philippines ngày càng phát triển theo xu hướng tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

AGROmashEXPO lần thứ 37 tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Budapest-Hungary từ ngày 23-26/1/2019 và Triển lãm AgragrepShow lần thứ 8 về triển lãm chuyên ngành về vườn , nghề trồng trọt và nghề nuôi trồng.

Hội chợ này là nơi giao thương lớn nhất nước Úc về thực phẩm trên bình diện quốc tế, được tổ chức hàng năm (đã được tổ chức trong hơn năm qua), luân phiên giữa các thành phố của Úc.