Hội chợ nông nghiệp lần thứ 37 tổ chức tại Hungary (29-11-2018)
AGROmashEXPO lần thứ 37 tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Budapest-Hungary từ ngày 23-26/1/2019 và Triển lãm AgragrepShow lần thứ 8 về triển lãm chuyên ngành về vườn , nghề trồng trọt và nghề nuôi trồng.

ội chợ nông nghiệp lần thứ 35 ( 2017) đã thu hút 45.000 người du khách tham quan, với 350 đơn vị tham gia triển lãm gồm cả 36 gian hàng nước ngoài chiếm toàn bộ khu trung tâm hội chợ triển lãm giới thiệu về đổi mới, cải tiến phát triển ngành nông nghiệp và giới thiệu máy móc phục vụ nông nghiệp, chiếm 40.000 m2 .Nhiều hội thảo về kinh nghiệm phát triển nông nghiệp sẽ diễn ra bên lề hội chợ này.

Các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đề nghị tham khảo website:www.agromashexpo.hu/en  và hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hungary email: hu@moit.gov.hu để biết thêm chi tiết.

Nguồn: vietnamexport.com

Quảng cáo