Ngành công nghiệp tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2020 từng bước được phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh (18-08-2020)
Ngành công nghiệp tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2020 từng bước được phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh (05/08/2020)
Sau kết quả gần 5 thực hiện (2016-2019) và dự kiến kết quả thực hiện năm 2020, tăng trưởng bình quân GRDP giai đoạn 2016-2020 ngành công nghiệp là 12,22%. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp năm 2020 dự kiến đạt 2.034 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2016 (1.185 tỷ đồng), Cơ cấu ngành công nghiệp trong tổng GRDP của tỉnh tăng từ 7,79% của năm 2016 lên 12,06 vào năm 2020, góp phần làm cho cả Khu vực 2 tăng 47%, tăng cao nhất so với khu vực còn lại (KV1, KV3 và Thuế: 22%, 29% và 45%).

        Tăng trưởng công nghiệp trong thời gian qua góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ. Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành) dự kiến năm 2020 là: Nông nghiệp chiếm 35,85%/43,55% (NQ22); Công nghiệp xây dựng chiếm 17,26%/22,08% (NQ22); Dịch vụ chiếm 42,20%/28,67% (NQ22); Thuế SP chiếm 4,69%/5,7% (NQ22).

        Ngành công nghiệp dần khai thác được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nổi bật là dự án Alumin Nhân Cơ công suất 650.000,0 tấn/năm để khai thác tiềm năng, thế mạnh về khoáng sản bauxit trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm trực tiếp cho người lao động tại địa phương (hơn 1000 người), đồng thời các loại hình dịch vụ trong vùng dự án cũng phát triển; Bên cạnh đó, thế mạnh về nguồn nguyên liệu nông lâm sản dồi dào cũng được khai thác hiệu quả, tỉ lệ sản phẩm nông nghiệp được chế biến ngày càng tăng cao, các nhà máy chế biến được hình thành (dự án chế biến hồ tiêu của Công ty CP DV-TM XNK Trân Châu, công suất 950 tấn/năm; Công ty CP SAM nông nghiệp công nghệ cao, công suất 4.000 tấn/năm). Nhu cầu thị trường về cà phê nguyên chất ngày càng phát triển, nhiều Doanh nghiệp chế biến cà phê bột được hình thành, nâng cao tỉ lệ chế biến cà phê bột trên địa bàn tỉnh, sản lượng cà phê bột giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6.915,0 tấn, vượt 4% kế hoạch đề ra và tăng 75% so với giai đoạn 2011-2015. Trong lĩnh vực chế biến gỗ, nhà máy sản xuất ván dán của Công ty cổ phần ván công nghệ cao BiSon với công suất 60.000m3/năm, nâng cao giá trị sản phẩm lâm sản; các sản phẩm gỗ từ nguyên liệu gỗ rừng trồng ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, đã thúc đẩy sản xuất trong lĩnh vực này tăng mạnh. Công nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng có giá trị cao (đá xẻ) phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát huy tối đa giá trị khoáng sản thông thường trên địa bàn tỉnh. Ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp cũng có những bước phát triển đáng kể, nổi bật là nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm cửa nhựa lõi thép được hình thành đáp ứng nhu cầu thị trường, dần thay thế vật liệu truyền thống.

Trong những năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện; các chính sách và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đã tác động tính cực đến sản xuất công nghiệp, cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất, nắm bắt thị trường và tăng cường họat động tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong và ngoài nước; các nhà máy thủy điện phát huy công suất hoạt động. Bên cạnh, nhu cầu cho tiêu dùng, sản xuất của người dân ngày càng tăng. Vì vậy, đa phần các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định.

 Trong giai đoạn 2016-2020 đa số sản phẩm chủ yếu tăng mạnh so với kỳ trước, cụ thể: Sản phẩm điện thương phẩm tăng gần 2 lần; sản phẩm đá xẻ tăng 3,41 lần; sản phẩm thùng, bể chứa và các vật liệu bằng nhôm tăng 4 lần; ván ép từ gỗ tăng 3,24 lần; sản phẩm cao su tăng 1,5 lần; sản phẩm gường tủ, bàn ghế tăng gần 4 lần, nước sinh hoạt tăng 4 lần.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Thu Hương_Văn phòng Sở

 

Quảng cáo